Add more content here...

Važna informacija Prestanak članstva BTS u TAS u skladu sa Zakonom

BTA jedini nadležni teritorijalni granski savez za tekvondo i paratekvondo u Beogradu

Želeći da naše članstvo objektivno informišemo, dužni smo da javnosti predstavimo sve informacije vezane za još jedan pokušaj manipulacije gospodina Ljubiše Rakića, a povodom slanja rešenja inspektora MOS kojim se TAS nalaže stavljanje van snage odluke o isključenju Beogradskog tekvondo saveza (BTS) iz Tekvondo asocijacije Srbije (TAS).

Ovim želimo da informišemo sve klubove i nadležne institucije da je, gore pomenuti gosp Rakić,   dostavio nepravosnažno rešenje  inspekcije Ministarstva omladine i sporta (MOS).

Predmetno rešenje inspekcije MOS je rezultat zahteva TAS za zakonitim radom inspekcije MOS, koja je po nalogu za inspekcijski nadzor, izdatom po predstavci BTS, prvo donela akt koji u pravnom sisitemu ne postoji. Dostavila je kvazi preventivni dopis kojim utvrdjuje nezakonitost odluke o isključenju. Kako nismo na takav dopis mogli da podnesemo žalbu koja se samo može podneti na rešenje, tražili smo od Upravne inspekcije da sprovede nadzor nad zakonitosti rada inspektora Terzića. Upravna inspekcija je naravno utvrdila da inspekcija MOS nije na zakonit način sprovela postupak nadzora i  ukazala Ministarstvu  na obavezu inspektora da postupak nadzora sprovede na zakonit način i naložila da  sačini i dostavi zapisnik i rešenje nadziranom subjektu, odnosno TAS i da mu omogući pravo da izjavi  prigovor na zapisnik i žalbu na rešenje.  Inspektor MOS i nakon ovoga opet izigrava nalog organa koji je nadležan za kontrolu nad njegovim radom i opet umesto zapisnika donosi rešenje.

Navedeno rešenje je kako se može zaključiti upravo proizvod intervencije TAS. Ono je i dalje apsolutno nezakonito tako da smo na isto u roku podneli žalbu Ministarstvu. To znači da rešenje kojim maše Ljubiša Rakić, još uvek nije pravosnažno i ne proizvodi pravno dejstvo.

Pored niza manjkavosti ovog rešenja ključna je da je inspektor ulazeći u ocenu zakonitosti odluke TAS ušao u sudsku nadležnost što nikako nije smeo. Toga je svestan i Ljubiša Rakić jer je već odavno u roku pokrenuo spor prvo pred Arbitražom a onda i pred sudom kao nadležnim organom.

Ovim putem želimo da sve članice informišemo o još jednoj jako važnoj činjenici. Odluka koju inspektor sporta proglašava nezakonitom još uvek nije pravosnažna i preispituje se na sudu. Odluka koja jeste pravosnažna i na osnovu koje je BTS finalno isključen iz SSAB i na osnovu čega mu je ukinuto finansiranje iz Budžeta Grada Beograda je odluka od 18. decembra 2018. godine o prestanku članstva BTS u TAS.

Ova odluka je doneta na osnovu Novog Statuta TAS kojim je predvidjeno da samo jedan teritorijalni granski savez može biti član TAS i to onaj preko kog se ostvaruje opšti interes u tekvondo sportu za odredjenu teritoriju. Nakon donošenja  odluke  TAS da je Beogradska tekvondo Asocijacija granski teritorijalni savez preko koga se ostvaruje opšti interes u tekvondo sportu na teritoriji grada Beograda, po samom Statutu TAS, BTS je prestalo članstvo što je konstatovano i navedenom odlukom od 18. decembra 2018.

Znači imajući u vidu sve navedene činjenice, jasno je da rešenje inspektora nije pravosnažno a i da kakav god se sudski epilog bude desio sa odlukom o isključenju BTS, iz avgusta 2018. godine BTS je konačno prestalo članstvo u TAS nakon donošenja novog Statuta i proglašenja BTA za nadležni granski savez na teretoriji Beograda.

Zato je tek nakon decembarske odluke BTS isključen iz SSAB.

Jasno je da su ovo pokušaji očajnika koji vidi da BTA perfektno funkcioniše i da se sve više Klubova priključuje nadležnom gradskom granskom savezu.  Namera dopisa je da uzbuni klubove i da opstruira rad BTA kako bi sprečio masovno istupanje klubova iz organizacije kojom rukovodi, i i pristupanje  BTA pred Prvenstvo Beograda . Ljubiša Rakić se uplašio  da će svi oni koji žele da učestvuju u sistemu tekvondoa i rade na razvoju svog kluba i sporta pristupiti BTA a da će njegova privatna organizacija ostati upravo samo to. 

Bez obzira na sve ove poslednje pokušaje razdora u tekvondou, mi smo i dalje otvoreni da saradjujemo na unapredjenju sporta i pozivamo sve beogradske klubove koji nisu članovi nadležnog gradskog granskog saveza BTA, da se slobodno učlane i budu deo sistema sporta u Beogradu, ostvare svoja prava i doprinesu razvoju asoocijacije i sporta.

Svi klubovi iz Beograda,  bez obzira da li su članovi BTA ili ne dobro su došli na Prvenstvo Beogada koje se održava 1. juna 2019. u Hali sportova Ranko Žeravica (poziv i prijava su na sajtu TAS). Nama su u interesu sport i sportisti, spajanje a ne razdvajanje!

© Copyright 2021 Beogradska Tekvondo Asocijacija. Sva prava zadržana.